Новости
27.01. 2015

Фидобанк не допустит распространения неправдивой информации и готов защищать свою репутацию в суде

16 января 2015 года во время выступления Главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в Верховной Раде Украины депутат «Народного Фронта» Максим Поляков обратился к госпоже Гонтаревой с вопросом, в котором указал неправдивую информацию относительно ПУАО «Фидобанк», а именно – назвал его собственниками Арбузова С.Г. и Колобова Ю.В. Озвученная господином Поляковым информация не соответствует действительности: указанные лица никоим образом не связаны с деятельностью ПУАО «Фидобанк». 
 
Единственным собственником ПУАО «Фидобанк» был и является Александр Адарич.    
 
Учитывая это, Александр Адарич обращается к Полякову М.А. с требованием публично опровергнуть неправдивую информацию, так как она наносит огромный ущерб деловой репутации банка и вводит в заблуждение существующих и потенциальных клиентов, партнеров банка. В случае неисполнения требования господин Адарич будет отстаивать репутацию банка в суде.  
 
Публикуем соответствующее обращение. 
 
Верховна Рада України
Народному депутату України Полякову М.А.
 
Шановний Максиме Анатолійовичу!
 
 
16 січня 2015 року під час виступу Голови Національного банку України Гонтарєвої В.О. у Верховній Раді України Ви мали змогу поставити їй запитання щодо ситуації у банківській сфері України.
 
Задаючи друге питання щодо виведення комерційних банків з ринку України, Ви вказали невірну інформацію щодо акціонера ПУАТ «Фідобанк», назвавши його власниками Арбузова С.Г. та Колобова Ю.В.
 
Озвучена Вами інформація не є правдивою та не відповідає дійсності.
Єдиним власником ПУАТ «ФІДОБАНК» є Олександр Адаріч через підконтрольні юридичні особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ФІНАНС  АНАЛІТ СЕРВІС" – 79,9697% та ІГНЕС МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД – 20,00%. Дана інформація підтверджена правоустановчими та реєстраційними документами ПУАТ «ФІДОБАНК». Вказані юридичні особи ніяким чином не пов’язані з  фізичними особами  Арбузовим С.Г. та Колобовим Ю.В. 
 
Хотів би звернути Вашу увагу на те, що інформація про структуру власності будь-якої банківської установи України, в тому числі і ПУАТ «Фідобанк», є предметом ретельного моніторингу з боку регуляторів, таких як Національний Банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, у деяких випадках Антимонопольний комітет України. Більше того, я, як власник банківської установи, забезпечую постійне дотримання принципу прозорості у роботі банку, в тому числі і в питаннях структури власності, інформація про яку завжди є відкритою для широкого загалу.
 
Так, інформація щодо структури власності ПУАТ «Фідобанк» є загальнодоступною, в тому числі, розміщена на сайті банку у мережі Інтернет, а  також, згідно з Порядком подання банком інформації про власників істотної участі така ж сама інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку, як це врегульовано главою 4 Положення. Запевняю Вас, що розміщена на сайті інформація є підтвердженою низкою відповідних документів,  наданих та перевірених Національним Банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, є достовірною та відповідає дійсності. 
 
Додатково, хотів би звернути Вашу увагу на те, що інформація про структуру власності залишається незмінною у продовж останніх років. Ні у минулому ні зараз вказані Вами у запитанні особи не були та не є власниками ПУАТ «Фідобанк».
 
Можливо Вам невідомо, але структура власності ПУАТ «Фідобанк» також вивчалася декілька разів у процесі придбання Публічного акціонерного товариства «СЕБ Банк» (Рublic Joint-Stock Company «SEB Bank») та  Публічного акціонерного товариства "Ерсте Банк" (Public Company "Erste Bank", PC "Erste Bank"). Така перевірка здійснювалась не тільки з боку НБУ, НКЦБФР та АМК, але й регуляторами Швеції та Австрії - Austrian Financial Market Authority та Finansinspektionen Sweden's financial supervisory authority
 
Також, хочу зазначити, що ПУАТ «Фідобанк» дотримується усіх норм чинного законодавства України, володіє усіма необхідними ліцензіями для здійснення банківської діяльності, виконує всі нормативи та рекомендації регулятора. ПУАТ «Фідобанк» має бездоганну репутацію на фінансовому ринку та користується довірою своїх клієнтів та партнерів. Такі необережні неправдиві висловлювання, що прозвучали у Вашому питанні, можуть мати згубний вплив на мою репутацію та репутацію ПУАТ «Фідобанк» та призвести до значної матеріальної шкоди. 
 
Сподіваюся, що Ви мали інші наміри, ніж публічне поширення неправдивої інформації, нагнітання паніки у клієнтів банку і ділових партнерів, адже, вірогідно, не володіли достовірною інформацією.
 
 У зв’язку з вищевикладеним, пропоную Вам публічно спростувати озвучену Вами інформацію на Вашій офіційній сторінці у соціальних мережах  таабо шляхом розміщення заяви на сайті ПУАТ «Фідобанк».
 
Буду вдячний за повідомлення про результати розгляду цього листа до дев’ятого лютого 2015 року. За відсутності спростування, буду змушений захищати своє ім’я та репутацію банку у судовому порядку, адже в першу чергу відчуваю відповідальність за довіру перед клієнтами, партнерами та державою. 
 
З повагою та надією на порозуміння,
Голова Правління та власник
ПУАТ «Фідобанк»                                              О.Є.Адаріч