Новости
01.08. 2016

До уваги Депонентів Депозитарної установи ПУАТ «ФІДОБАНК»

 
Шановні  Депоненти!
 
Депозитарна установа ПУАТ «ФІДОБАНК» повідомляє, що 28 липня 2016 року Національною комісію по цінним паперам та фондовому ринку було прийнято рішення про анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.
 
Відповідно до Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності № 431 від 08.04.2014р. та договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, повідомляємо про необхідність закрити ваш рахунок у цінних паперах в депозитарній установі ПУАТ «ФІДОБАНК» протягом 60 календарних днів з моменту прийняття рішення про анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку. 
 
Зауважимо, що у разі не закриття рахунку у цінних паперах в установлений термін, ваші цінні папери будуть переведені для обліку та зберігання на рахунок у цінних паперах уповноваженого на зберігання (Депозитарій ПАТ «Національний депозитарій України», адреса: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8). Цінні папери на рахунках у цінних паперах в уповноваженого на зберігання будуть обмежені в обігу (заблоковані). Для уникнення перешкод у користуванні рахунком у цінних паперах, просимо відкрити новий рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі та своєчасно (не пізніше 25.09.2016 року) звернутися до Депозитарної установа ПУАТ «ФІДОБАНК» для списання цінних паперів на ваш рахунок в іншій депозитарній установі з подальшим закриттям рахунку у цінних паперах в депозитарній установі ПУАТ «ФІДОБАНК». 
 
Додаткову інформацію та консультацію можна отримати в Службі депозитарної діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за телефоном (044) 235-85-16.
 
З повагою,
ПУАТ «ФІДОБАНК»