Новини.........
28.04. 2015

Офіційна інформація Фідобанку у відповідь на публікації в ЗМІ про угоду на ринку цінних паперів з Укрінбанком

Будь-яка інформація про умови проведення біржових операцій на фондовому ринку є комерційною таємницею, а вирішення спорів між контрагентами здійснюється в правовому полі – шляхом переговорів, а в разі відсутності рішення – в судовому порядку. Ринок цінних паперів має чіткі правила роботи і регулюється відповідними законодавчими актами під наглядом державних органів. Фідобанк як учасник ринку чітко дотримується цих правил, завжди своєчасно і повною мірою виконував і виконує взяті на себе зобов'язання перед контрагентами.
 
Так і в даному випадку Фідобанк в день взаєморозрахунків, згідно з договором з Укрінбанком і умовами проведення торгів на біржі, перерахував кошти в повному обсязі для завершення угоди, що було зафіксовано електронно-торговельною системою біржі. При цьому зобов'язання Укрінбанку перед Фідобанком з поставки цінних паперів залишаються невиконаними.
 
У зверненні до Національного банку України ми попросили дати правову оцінку дій Укрінбанку з точки зору регулятора і сприяти захисту наших прав.